Caterpillar regenerowane grupy produktów

Quote:
Badanie wykonane przez Walter R. Stahel na Genewskie Spotkania Środowiskowe w 1905

Walter R. Stahel

Produkt-Life Instytut, Genewa

PODSUMOWANIE WYKONAWCZE

W 1972 r. na prośbę dużego klienta firma Caterpillar Inc. rozpoczęła regenerację silników wysokoprężnych. Wtedy firma wątpiła w gospodarczą celowość regeneracji i była w dużym stopniu nieświadoma jej wpływu na środowisko – jednak w 1972 r. niewiele osób miało pojęcie o nieszkodzeniu środowisku.

Dziś firma Caterpillar jest przekonana o gospodarczej celowości regeneracji, a także o dodatkowych korzyściach w zakresie wizerunku jakości jej produktów. Wszystko nabrało ekonomicznego sensu. Korzyści dla środowiska płynące z regeneracji - w porównaniu do produkcji - są zauważalne, ale jeszcze nie zmierzone; powoli pojawia się nawet większy pozytywny wpływ regeneracji na trwałość.

Produkcja i regeneracja prowadzone są przez firmę Caterpillar jako osobne procesy, jednak priorytety projektowania silników są nadal w dużym stopniu determinowane przez potrzeby procesu produkcji. Menedżerowie i pracownicy zakładów regeneracyjnych, korzystając z całkiem efektywnego podejścia, które łączy w sobie intuicję i metodę prób i błędów, zajmują się optymalizacją procesu regeneracji. Jednak wiele możliwości współdziałania dzięki zintegrowanemu podejściu projektowemu w ciągu kilku cyklów życiowych, zgodnie z koncepcją "Zarządzanie i projektowanie dla środowiska", może zostać utraconych.

Większość czynności regeneracyjnych, w tym możliwości takie jak technologiczna modernizacja wyrobów, jest dziś odizolowanych z uwagi na brak zewnętrznych innowacji i bodźców dostępnych dla działań w zakresie produkcji ze strony dużej liczby jednostek zewnętrznych (uniwersytety, konsultanci). Wymiana doświadczeń na temat czynności regeneracyjnych pomiędzy poszczególnymi firmami skupiona jest głównie wokół corocznych konferencji APIC (branżowej organizacji American Production and Control Systems - Amerykańskich Systemów Produkcji i Kontroli) oraz nowego programu badawczego EBN (Environmentally Benign Manufacturing - Produkcja Niegroźna dla Środowiska) prowadzonego przez NSF (National Science Foundation - Narodową Fundację Nauki). Dyskusje środowisk zajmujących się jakością oraz inną wymianą doświadczeń pomiędzy różnymi działami zaangażowanymi w produkcję i działania regeneracyjne w obrębie firmy mogą znacznie zwiększyć celowość regeneracji.

Regeneracja to część „gospodarki w obiegu" bądź trwałej gospodarki usługowej, która obejmuje wydłużoną odpowiedzialność producenta „z powrotem do kolebki" - w przypadku Caterpillar jest to dobrowolne. Ustawodawstwo promujące tę nową gospodarkę obiegową staje się zauważalne w Unii Europejskiej (np. obowiązek zwrotu wyrobu dla producentów). Jednak ekonomiczne myślenie wspomagające te nowe koncepcje nadal raczkuje. W celu oceny rzeczywistego sukcesu swoich procesów regeneracyjnych firma Caterpillar prawdopodobnie będzie musiała rozwinąć określone narzędzia zarządzania i rachunkowości, które pomogą wziąć pod uwagę zagadnienia takie jak „zarządzanie aktywami" czy korzyści z przedłużonej odpowiedzialność producenta.

HISTORIA SPÓŁKI - ZMIANA STYLU ZARZĄDZANIA

Firma Caterpillar podjęła decyzję o rozpoczęciu regeneracji silników wysokoprężnych na początku lat 70-tych, w odpowiedzi na prośbę nowego ważnego klienta (Ford Motor Co.), który wybrał Caterpillar jako dostawcę OEM (oryginalnego wytwórcy sprzętu) silników wysokoprężnych (serii 1100) dla nowej dostawczej furgonetki. W tamtym czasie regeneracja komponentów przez firmy OEM była powszechną praktyką w branży samochodowej w Stanach Zjednoczonych, jednak nie w przypadku zasadniczego obszaru działalności firmy Caterpillar, czyli produkcji ciężkiego sprzętu do robót ziemnych, w którym to obszarze aktywnie działały lokalne niezależne firmy zajmujące się regeneracją komponentów.

Branża silników wysokoprężnych do samochodów ciężarowych została zdominowana przez Cummins Diesel Company, która miała własne zakłady regeneracyjne a nawet własny znak towarowy dla zregenerowanych silników. Aby konkurować w branży silnikowej dla samochodów ciężarowych, firma Caterpillar musiał odpowiednio dostosować swoje strategie zarządzania. W 1972 r. rozpoczęła działalność regeneracyjną w fabryce w Bettendorf, Iowa, w pobliżu swojej głównej siedziby w Peorii. Zakład miał regenerować silniki serii 1100 jako część programu wsparcia produktów.

Po zdobyciu pierwszych doświadczeń w branży OEM z silnikami serii 1100, firma Caterpillar zamówiła w 1979 r. strategiczną analizę na północnoamerykańskim rynku samochodów ciężarowych i w efekcie poszerzyła swoją działalność o rynek silników wysokoprężnych do samochodów ciężarowych, jak również rozbudowała swoją działalność regeneracyjną na silniki do swojego sprzętu do robót ziemnych. Do 1995 r. strategia Caterpillar, polegająca na poszerzeniu działalności o branżę silników do samochodów ciężarowych oraz nieprzerwanym doskonaleniu swoich możliwości regeneracyjnych umożliwiła uzyskanie znacznych udziałów na rynku Stanów Zjednoczonych - w ciągu zaledwie 15 lat i przy silnej konkurencji.

W 1982 r., dziesięć lat po postawieniu pierwszych kroków w branży regeneracyjnej, firma Caterpillar przeniosła swoje działania regeneracyjne z zakładu pilotażowego w Bettendorf, Iowa, do nowego obiektu w Corinth, Missisipi, który miał zająć się wyłącznie regeneracją. Obiekt ten został założony w nieużywanym (pustym) budynku fabrycznym. W 1985 r. firma Caterpillar otworzyła swój trzeci zakład, który miał zająć się wyłącznie regeneracją części silnikowych i silników.

Główny powód niechęci do rozpoczęcia regeneracji swoich produktów przez wiele przedsiębiorstw produkcyjnych ma dwojakie podstawy: Po pierwsze, ekonomicznie umotywowany strach przed obniżeniem rozmiarów a tym samym ekonomii skali ich już istniejących, wysoce produktywnych lecz kapitałochłonnych (zautomatyzowanych) linii produkcyjnych. Po drugie, fakt, iż regeneracja jest działalnością regionalną i wymaga decentralizacji przedsiębiorstwa, jak również obawa, że regeneracja może oznaczać „eksport miejsc pracy i doświadczenia" - które to przyczyny są przeciwieństwem tego, co w większości przypadków zalecają guru zarządzania.

Zakład regeneracyjny Caterpillar w Corinth udowodnił, że pierwszy argumentem jest błędny, jako że niezależne firmy regenerujące i tak prowadzą regenerację, tylko dlatego, że na rynku jest zapotrzebowanie na tańsze zamienniki! Jednak firmy OEM mają jedną znaczącą przewagę nad wieloma niezależnymi firmami regeneracyjnymi, gdyż firmy OEM znajdują się w najlepszej pozycji do zagwarantowania możliwie najwyższej jakości regenerowanych produktów. Standardy jakości zregenerowanych części mogą być wyjątkowo wysokie z uwagi na nieodłączny element regeneracji: każdą część jest sprawdzana pod względem braków jakościowych, podczas gdy w przypadku procesów wytwórczych przeprowadzane są wyłącznie kontrole próbek.

Dlatego regeneracja zwiększa udział danego przedsiębiorstwa w rynku, nawet jeśli może zmniejszać jego (nową) wielkość produkcji i lekko obniżać ekonomię skali w produkcji. Może również zwiększyć reputację spółek w kwestii jakości produktów.

Przykład firmy Caterpillar udowodnił również, iż kombinacja produkcji i regeneracji umożliwia firmie rozwinięcie poszerzonej, bądź nawet pełnej odpowiedzialności wytwórcy za swoje wyroby. Silniki i części zregenerowane przez Caterpillar sprzedawane są wyłącznie przez sieci dystrybucji części Caterpillar (dealerów Caterpillar). W zamian za tę wyłączność, Caterpillar ma dla swoich dealerów wiele różnych innowacyjnych ofert zachęcających do zwrotu wyrobów, zapewniających, że większość części jest zwracana firmie Caterpillar przez dealerów. Oferty te obejmują: przyrzeczenie odkupu w przypadku niewykorzystanych (niesprzedanych) części zapasów, - program depozytowy dotyczący zregenerowanych części i silników (opłata za depozyt rdzenny) jako zachęta dla dealerów do zwrotu firmie Caterpillar używanych części, - dobrowolny zwrot nadwyżki za produkty używane po cenie powyżej wartości złomu.

Oznacza to, że Caterpillar już stosuje politykę przedłużonej odpowiedzialności producenta za części i silniki, „z powrotem do kolebki". Suma tych (dobrowolnych, napędzanych przez rynek) rozwiązań zwrotu produktów wykracza poza wszelkie przepisy zwrotu produktów proponowane przez rządy europejskiej (zwłaszcza Niemiec) i Komisję Europejską w Brukseli. Tym samym, koncepcja firmy Caterpillar powinna wzbudzić zainteresowanie tych władz.

Średnio 14 ciężarówek każdego dnia dostarcza stare części silnikowe do zakładu w Corinth. Te same ciężarówki odjeżdżają ze zregenerowanymi częściami i silnikami, tym samym w dużym stopniu unikając problemu pustych przejazdów.

"TAJNIKI" BRANŻY REGENERACYJNEJ

Powodów wyboru przez Caterpillar miasta Corinth, zlokalizowanego w znacznej odległości od głównej siedziby firmy w Illinois, było kilka. W tym rejonie grunt jest niedrogi, a dla regeneracji potrzeba więcej przestrzeni i obszaru przechowywania niż w przypadku produkcji (patrz: ekonomika). Corinth znajduje się na granicy Missisipi i Tennessee, czyli w bardziej centralnym miejscu rynku północnoamerykańskiego, co oznacza podwójnie obniżone koszty transportu (w przypadku zwrotu produktów i redystrybucja). Koszty pracy w Missisipi są niższe niż w Iowa. W końcu firma Caterpillar, zatrudniająca ponad 700 pracowników jest jednym z głównych pracodawców w okolicach Corinth (12000 mieszkańców, stosunkowo wysoka dostępność miejsc pracy wszystkich kwalifikacje) i tym samym zasadniczo przyczynia się do rozwoju lokalnej gospodarki.

Corinth posiada również przestrzeń pod rozbudowę. A rozbudowa branży regeneracyjnej jest imponująca: Drugi zakład regeneracyjny, specjalizujący się w regeneracji dysz paliwa, firma Caterpillar otworzyła w 1989 roku w Meksyku. Natomiast nowy zakład Caterpillar, regenerujący silniki wysokoprężne, został otwarty pod koniec 1995 r. dwadzieścia mil od Corinth, dodając 30% do wydajności regeneracyjnej firmy Caterpillar.

Ukrytym atutem obszaru Corinth może być fakt, iż leży on w „Pasa Biblijnego' Stanów Zjednoczonych - obszaru, gdzie tradycyjne wartości wczesnych osadników (takie jak brak napojów alkoholowych w restauracjach) są nadal wysoce cenione. To mentalne zaznajomienie z zasadą zachowania istniejących wartości może być zaletą w dziedzinie regeneracji.

Regeneracja jest wciąż dziedziną w dużym stopniu niewykorzystaną w kwestii badań technicznych, dlatego oferuje wiele możliwości na różnych poziomach. Oznacza to także, że istnieje wiele miejsca dla innowacji i doskonalenia - dla tych, którzy je dostrzegą i z niego skorzystają! Zakład regeneracji w Corinth zatrudnia zespół wysoce zmotywowanych młodych inżynierów, zwany „grupą rozwoju odzysku", zajmujący się również kontrolą jakości. Jedno z ich twórczych działań polega na odwiedzaniu składowiska złomu zakładu w celu poszukiwania „wyrzuconych pieniędzy" : drogich komponentów, które można by naprawić w przypadku opracowania odpowiedniej techniki, bądź elementów, które nadają się do naprawy, ale są wyrzucane w trakcie demontażu. Podjęcie odpowiedniej decyzji w przypadku części przeznaczonej na złomowanie lub do regeneracji to jeden z podstawowych nieodłącznych problemów regeneracji - i to taki, który zasadniczo różni się od tych związanych z produkcją! W przypadku regeneracji wstępne czyszczenie i oddzielenie silników i komponentów pomocniczych „starych brudnych silników" na samym początku linii regeneracyjnej to etap, w którym pracownicy decydują o tym czy część znajdzie się na wysypisku, czy zostanie zregenerowana. Jednak ludziom tym, wykonującym prace fizyczne, obsługującym węże wodne i duże narzędzia, ubranym w wysokie buty i gumową odzież i stojącym na śliskiej powierzchni, trudno jest nie popełniać błędów, oceniając co wygląda jak odpad, a co nie. Ponadto, ich zadaniem jest ostrożne postępowanie z częściami przeznaczonymi do regeneracji, a nie wrzucanie ich do pojemników - co jest wymagającym zajęciem.

Celem regeneracyjnej strategii rozwiniętej przez Caterpillar jest wytwarzanie zregenerowanych części najwyższej jakości, dorównujących częściom nowym. Umożliwiło to firmie Caterpillar wypracowanie procesu, w którym stare silniki tracą swoją tożsamość. Po demontażu, komponenty przechodzą niezależnie przez wstępną kontrolę jakości i proces czyszczenia aż po proces regeneracji, który przebiega partiami na podstawie podobnych lub identycznych komponentów, w równoległych liniach. Na koniec, zregenerowane i nowe części są montowane do zregenerowanych silników, a każdy silnik otrzymuje nowe numery i taką samą gwarancję jak nowy. W porównaniu do regeneracji poszczególnych silników, proces ten jest bardziej efektywny i umożliwia regenerację wielu części i elementów, w zależności od ich indywidualnej jakości.

EKONOMIKA BRANŻY REGENERACYJNEJ

Branża regeneracji silników obejmuje dwa różne obszary działalności: zregionalizowana regeneracja kompletnych silników na „mniejsze" silniki, a także zdecentralizowane naprawy dużych silników przy wykorzystaniu zregenerowanych części. Strategia firmy Caterpillar ukierunkowana na jakość umożliwia wykorzystanie tych samych linii regeneracyjnych dla części obu obszarów biznesowych.

Logika stojąca za tymi dwoma segmentami rynku ma charakter zarówno ekonomiczny jak ekologiczny: obsługa i transport dużych silników jest droga i zbędna. Łatwiej i taniej jest wymienić i przewieźć tylko elementy zepsute lub zużyte, a także naprawić większe części sprzętu (takie jak bloki silników) na miejscu, przy użyciu specjalistycznych technologii napraw, rozwiniętych przez przedsiębiorstwa takie jak Castolin-Eutectic.

Jednak w obu przypadkach kluczową kwestią jest pozwolenie wszystkim partnerom działającym w łańcuchu zwrotu produktów na udział w gospodarczych korzyściach płynących z regeneracji, ale też uświadomienie im pojęcia „zachowania wartości" lub "zarządzania aktywami". Pierwsza zasada regeneracji to "nie niszczyć tego, co nie jest zepsute, kwota „rdzennej opłaty depozytowej" (do 40% ceny części) zwracana przez firmę Caterpillar dealerom, którzy zwracają części i silniki, jest uzależniona od stopnia zniszczenia i kompletności silników oraz ich części.

Podążając za tym tokiem myślenia, zakład regeneracji podzielony jest na podstawie przeprowadzania trzech różnych czynności na: „podstawowy zakład przyjmowania i inspekcji", „obiekt magazynowania materiałów (silników)" oraz sam „zakład regeneracyjny". W Corinth, pierwsze dwie części znajdują się w innym budynku niż ostatnia, co z różnych powodów ma sens.

To oddzielenie zadań, które zasadniczo odbiega od głównej aktywności produkcyjnej firmy Caterpillar, jest podstawą zrozumienia ekonomiki regeneracji. Jednak może być to trudne do zrozumienia i wyrażenia w rozumieniu tradycyjnej rachunkowości. Ekonomika regeneracji opiera się głównie na zarządzaniu aktywami (lub zachowaniu wartości), nie na wartości dodanej - nowa koncepcja, trudna do zrozumienia przy pomocy tradycyjnych narzędzi zarządzania. W przypadku Caterpillar, ten faktu zarządzania aktywami w ramach zamkniętej pętli jest dalej podkreślany przez niemożność kupienia przez dealera zregenerowanych silników firmy Caterpillar bez odsprzedania starych! Główne etapy regeneracji w firmie Caterpillar są następujące:

Główne przyjęcie/kontrola

(odpowiednik działu zaopatrzenia w produkcji): W produkcji, materiały lub komponenty kupowane są za ich aktualną cenę i mogą zazwyczaj być odsprzedawane innemu nabywcy za podobną cenę. W regeneracji natomiast, stare silniki są odkupowane po cenie, która nie jest zawarta w materiałach lub komponentach, lecz oparta jest na przyszłej wartości po regeneracji - całkowicie inna koncepcja ekonomiczna oparta na zarządzaniu aktywami zamiast na wartości dodanej!

Przechowywanie

Silniki są regenerowane przez firmę Caterpillar „na żądanie", bądź „dokładnie na czas" (JIT). Jednak wspomniany wyżej problem rachunkowości pojawia się ponownie w kwestii przechowywania starych silników. Przed regeneracją ich wartość według zasad rachunkowości jest minimalna, jednak duży obszar, jaki zajmują wydaje się zaprzeczać zarówno filozofii zwrotu z inwestycji jak i JIT. Zapasy starych silników (oraz minimalna liczba silników zregenerowanych) są niezbędne dla umożliwienia wymiany handlowej a dealerami. Dlatego duże zapasy starych silników to warunek wstępny dla branży regeneracyjnej, jako że stanowią one zasoby niemożliwe do kupienia na rynku.

Ponadto, wielkość zapotrzebowania na regenerację silników i części dowolnego typu rośnie równolegle do liczby silników eksploatowanych, a następnie powoli wraca po zatrzymaniu produkcji. Strategie projektowania silników, takie jak standaryzacja komponentów, mogą zatem mieć znaczny wpływ na powodzenie przedłużenia życia komponentów (i korzyści ekonomicznych z produkcji) po zatrzymaniu produkcji silnika. Fakt ten doprowadził inne spółki, takie jak Xerox Corp., do wypracowania i przyjęcia ścisłej „zasady wspólnoty" w ich strategii Projektowania dla Środowiska w przypadku kserokopiarki.

Silniki i części są przekazywane z towarów przychodzących do regeneracji wyłącznie, gdy nadejdzie zamówienie. Nabiera to gospodarczego sensu, gdyż minimalizuje finanse unieruchomione w starych zapasach w porównaniu do zregenerowanego sprzętu; wymaga jednak w rachunkowości strategii „zera kosztów zapasów".

Regeneracja

Regeneracja ma sens w wymiarze ekonomicznym i ekologicznym! Koszt zregenerowanego silnika to 60% ceny nowego, części zregenerowane są sprzedawane za 40% ceny części nowych, w obu przypadkach posiadających taką samą gwarancję jak nowe. Ekonomika regeneracji jest bezpośrednio zależna od liczby części każdego silnika, który może zostać zregenerowany. Dziś, 40% komponentów w silnikach zregenerowanych to części nowe; w idealnej sytuacji można by to ograniczyć do ok. 25%. Możliwe strategie obniżenia tego procentu to lepsza dostępność zregenerowanych komponentów, wyższa jakość i ograniczenie złomowania części, które zostać mogą zregenerowane. Korzyści finansowe ze zwiększenia ilości elementów zregenerowanych są znaczne. Minimalna stawka w wysokości 25% podyktowana jest faktem, iż niektóre komponenty zawsze będą musiały zostać zastąpione w wyniku zastosowanych materiałów (uszczelki, filtry, itp.) lub ich specyfiki (łożyska).

W niektórych przypadkach, małe partie części z silników, których produkcję zatrzymano 20 lat temu, są nadal regenerowane, z tą zaletą, że struktura cenowa tych części staje się bardziej elastyczna, jako że przewaga w kosztach ekonomii skali w produkcji może zniknąć a cena nowych części wzrosnąć.

Remarketing

Z punktu widzenia strategii biznesowej, w celu osiągnięcia sukcesu, regeneracja musi być zawsze uzupełniona przez remarketing. W przypadku polityki kupna nowego produktu za zwrotem używanego, prowadzonej przez firmę Caterpillar, problem ten jest mniej istotny, jako że placówka regeneracyjna działa w zamkniętej pętli z dealerami - z chwilą odzyskania starego silnika sprzedawany jest zregenerowany.

W niektórych przypadkach, kiedy nowe części dla danego sprzętu nie są już produkowane, zregenerowane części stają się jedyną dostępną opcją dla kontynuacji działania. Regeneracja silników i ich komponentów polega na natychmiastowej dostępności części zamiennych i wymiany silników, gdyż nowe części lub silniki są prawie zawsze dostępne u konkurencji. Tę natychmiastową dostępność można najlepiej osiągnąć poprzez strategię nadmiarową, składując stare silniki i części oraz określony zapas wyrobów zregenerowanych.

WPŁYW BRANŻY REGENERACYJNEJ NA TRWAŁOŚĆ

Największe różnice między regeneracją a produkcją to: Po pierwsze, pobranie (toksycznych) substancji zawartych w starych silnikach, takich jak smar, olej i metalowe osady powstałe na skutek eksploatacji, jak również podzespołów zawierających azbest i gumę. Problem recyklingu starych filtrów olejowych został niedawno rozwiązany we współpracy z firmą zajmującą się recyklingiem stali. Po drugie, procesy frezowania i polerowania w regeneracji wykorzystują głównie techniki suche, podczas gdy w produkcji wykorzystuje się techniki na mokro, prowadzące do mieszania się rozpuszczalników z odpadami metalowymi.

Produktywność zasobów

Regeneracja, jak wszystkie czynności związane z przedłużeniem życia produktu, zmniejsza prędkość przepływu zasobów w gospodarce, tym samymi zmniejszając ilości odpadów i wyczerpywanie się zasobów, jak również redukuje osłabienie środowiska, związane ze wszystkimi działaniami wynikającymi z produkcji i gospodarki odpadami, łącznie z transportem. Regeneracja ma decydujący wpływ na zwiększenia produktywności zasobów poprzez przedłużenie okresu użytkowania sprzętu, silników i części, przez zmniejszenie kosztów eksploatacji starych urządzeń.

W przypadku silników, które nie są już produkowane oraz dla których oryginalne części zamienne nie są już dostępne, regeneracja umożliwia dalsze działanie urządzenia, które w przeciwnym razie musiałoby zostać zezłomowane ze względu na brak kluczowych komponentów - klasyczny przypadek syndromu „części za całość". (Caterpillar prowadzi politykę produkcji nowych części nawet dla bardzo starych maszyn - dlatego ten ostatni prawdopodobnie nie ma takiego znaczenia w przypadku opracowania dotyczącego firmy Caterpillar).

Toksykologia

W porównaniu z produkcją, regeneracja ponadto redukuje wpływ substancji toksycznych na środowisko; największym wyzwaniem środowiskowym w zakładzie regeneracyjnym w Corinth jest proces czyszczenia starych silników. Początkowo w procesie czyszczenia w zakładzie w Corinth, pochodzącym z 1982 roku, stosowano najnowocześniejsze technologie oparte na serii kąpieli w solach chemicznych i zapotrzebowaniu na większą ilość związków chemicznych zawierających lotne związki organiczne) niezwłocznie po kąpieli, w celu zapobieżenia korozji części stalowych przed regeneracją. Drugą linię, wykorzystującą do czyszczenia parę i wodę pod ciśnieniem, zainstalowano kilka lat temu, jednak boryka się ona z typowymi dla prototypu problemami. Trzecia linia czyszcząca, która zostanie zainstalowana w nowym zakładzie, wykorzystuje wyrafinowaną technologię opartą na parze pod ciśnieniem i kilku związkach chemicznych w zamkniętym zapętlonym procesie. Pozostałości po smarze i oleju poddawane są w procesie demontażu i czyszczenia recyklingowi, na ile jest to możliwe.

Inne znaczne udoskonalenie w procesie czyszczenia można osiągnąć poprzez testowanie jakości przed czyszczeniem. Podczas regeneracji każda część jest sprawdzana pod względem braków jakościowych, co oznacza, że części niemożliwe do zregenerowania są czyszczone niepotrzebnie. Jest to częściowo spowodowane tym, że ludzie wolą pracować z czystymi częściami, stąd czyszczenie ich dla wygody przed przeprowadzeniem kontroli jakości.

Porównanie analizy ogólnego poziomu toksyczności generowanego przez zakład regeneracyjny z analizą dla fabryki tych samych produktów byłoby wielce interesujące. Jednakże leży to poza zakresem niniejszego opracowania.

Zamknięte obiegi odpowiedzialności za produkt oraz obiegi materiałowe

Caterpillar oferuje nie tylko dobrowolny zwrotu produktów, ale także przyrzeczenie odkupu (w połączeniu z rdzenną opłatą depozytową) dla swoich dealerów. Koncepcja ta znajduje się w centrum europejskiego „Ustawodawstwa Zapobiegającemu Zanieczyszczeniom", skupiającego się na zamknięciu obiegów odpowiedzialności za produkt przez obowiązkowe zwroty wyrobów przez producentów, oprócz obiegów materiałowych (ponownie wykorzystanie i recykling).

Zapobieganie powstawaniu odpadów

Branża regeneracyjna musi ponownie znaleźć sposoby na optymalizację w zakresie zapobiegania powstawaniu odpadów. Niektóre metody rozwinięte przez firmę Caterpillar dla swoich zakładów produkcyjnych, takie jak malowanie zamiast regeneracji rozpylaczem i ponowne użycie farby nie są wykonalne w przypadku zakładów regeneracyjnych, z uwagi na znacznie mniejszą ilość silników do pomalowania. Jednak, jak wspomniano wcześniej, poprzez analizę powinno się porównać ogólną ilość odpadów wytwarzanych w trakcie produkcji i regeneracji.

Wszystkie odpady z zakładu regeneracyjnego są poddane recyklingowi przez wyspecjalizowane firmy.

Ekologia społeczna

Regeneracja jest nie tylko pracochłonna, jej ekonomiczna zdolność do utrzymania się na rynku zależy również częściowo od pomysłowości pracowników, a nie od ich produktywności, określanej zasadami tradycyjnej ekonomiki. Każda część, która musi zostać zastąpiona przez nową oznacza dodatkowy wydatek dla firmy; każda część, która może zostać zregenerowana i użyta ponownie jest „darmowa".

Koszt pracowników przy regeneracji części nie konkuruje bezpośrednio z kosztem produkcji np. robota kosztującego tyle, ile nowa część. Porównanie nakładu pracy na jednostkę wyjściową (fizyczne i w dolarach) pomiędzy produkcji a regeneracją byłoby wielce interesujące. Jednak i tym razem wykracza to daleko poza zakres niniejszego opracowania.

Pracownicy zatrudnieni przy regeneracji nastawieni są na zapobieganie powstawaniu niepotrzebnych odpadów oraz zachowanie wartości; są to cechy, których niejednokrotnie brak w nowoczesnym społeczeństwie produkcyjnym, a które są niezbędne dla zbudowania trwałej społeczności! Fakt, iż Corinth usytuowany jest w „Pasie Biblijnym" Stanów Zjednoczonych, oraz że wielu pracownikom nie są obce koncepcje niemonetarne, takie jak zachowanie istniejących wartości, dzielenie się z innymi oraz troska, może okazać się na dłuższą metę znaczącym atutem.

MOŻLIWOŚCI I INNOWACJE W BRANŻY REGENERACYJNEJ

W zakładzie w Corinth trwa nieustannie poszukiwanie lepszych rozwiązań i metod doskonalenia technicznej i ekonomicznej celowości regeneracji. Niektóre działania „Grupy Rozwoju Odzysku" zostały opisane powyżej w „tajnikach". Podobne wysiłki podejmowane są w celu rozwijania innowacyjnych technik naprawczych drogich części, takich jak metalizacja natryskowa zużytych powierzchni, np. drążka tłoka, poddawanych następnie obróbce skrawaniem według uznania producenta.

W niektórych przypadkach, jak na przykład w przypadku tulei tłoków, nastąpiło "skrzyżowanie" różnych typów silników. Większe silniki wysokoprężne wykorzystują jako projekt standardowy tuleje (stalowe rurki, w których porusza się tłok). Kiedy elementy te się zużyją, mogą zostać miejscowo wymienione na części zregenerowane, składające się z nowych tulei i zregenerowanych drążków tłoków i (zregenerowanych) denek tłoków. W regeneracji mniejszych (beztulejowych) silników, wprowadzono taką samą metodę: otwory cylindrów są zwiększane, a tuleje ze standardowymi tłokami są wciskane na miejsce. Zaletą tej metody jest umożliwienie kilkakrotnej regeneracji silników przy użyciu standardowych denek i drążków tłoków. Jak zawsze, efekty zastosowanych metod wychodzą "w praniu". W procesie regeneracji znaleźć można bloki silników z 3 lub więcej wcześniejszymi numerami.

Inna innowacyjna technika rozwinięta została dla celów naprawy głowic i bloków silników z pęknięciami lub podobnymi usterkami. Ponownie, przed ostatecznym szlifowaniem i polerowaniem stosuje się frezowanie, metalizację natryskową i spawanie ciekłym metalem.

PRZESZKODY W ROZWIJANIU STRATEGII PRZEDŁUŻAJĄCYCH ŻYCIE

Jeden z większych problemów branży regeneracyjnej leży w głowach ludzi mających do czynienia ze starymi silnikami, od dealerów po pracowników. Wielu spośród nich nadal patrzy na „stary brudny silnik" jak na kupę złomu, a nie jak na "aktywa w fazie przejściowej". Miejmy nadzieję, że przeszkodę tę uda się z czasem przezwyciężyć poprzez edukację - procesu, który sprzyja stabilnej sile roboczej.

Inną potencjalną przeszkodę stanowią wytyczne projektowe stosowane w dziale produkcji silników. Filozofii zarządzania firmy Caterpillar wciąż przede wszystkim opiera się na optymalizacji produkcji zgodnie z głównym nurtem myśli ekonomicznej. Priorytety i możliwości optymalizacji branży regeneracyjnej i produkcji zazębiają się, ale nie pokrywają. Celowość regeneracji można by zatem znacznie udoskonalić poprzez świadome badanie opcji, w przypadku których zarówno produkcja jak i regeneracja przynoszą największe zyski. Ponadto, regeneracja generuje bogactwo wiedzy na temat tego, w jaki sposób można udoskonalić projektowanie silników, która jednak obecnie często nie powraca do zespołów projektowych. Poza tym, przykład Xerox pokazał ekonomiczne i ekologiczne korzyści z posiadania tego samego zespołu projektowego dla produkcji i regeneracji.

To samo sprawdza się dla zmian projektowych w kontekście ciągłego doskonalenia produktu. Zmiany w projektach silników mogą ułatwić bądź uniemożliwić technologiczną modyfikację silników na rynku. Z uwagi na to, że wielu klientów woli stosować silniki o największym zaawansowaniu technologicznym, usprawnienia technologiczne, które mogą zostać zmodernizowane poprzez wprowadzenie nowych elementów w trakcie regeneracji zwiększają jej możliwości, podczas gdy zmiany projektowe niemożliwe do zmodernizowane przez wprowadzenie nowych elementów zwykle prowadzą do skrócenia żywotności produktu.

Obecnie Caterpillar prowadzi politykę preferowanego zaopatrzenia u dostawców, którzy regenerują swoje produkty. Oznacza to, że firma próbuje aktywnie przekonywać swoich dostawców części do silników do rozpoczęcia regeneracji swoich produktów. Jednak Caterpillar nie był w stanie dotychczas przekonać większości europejskich i japońskich dostawców komponentów, z wyjątkiem Vickers Group, pomimo iż wśród dostawców tych znajdują się firmy znane ze swoich działań na rzecz środowiska. Oznacza to, że dostawcy ci pozostawiają szeroko otwarte drzwi prowadzące na ten rynek dla wszelkich przybyszów, a istniejących dostawców wypychają na zewnątrz. Jeśli firmy te nie zwrócą należnej uwagi, być może rządy krajów, w których firmy te mają swoje bazy produkcyjne, powinny zdać sobie sprawę z potencjalnego niebezpieczeństwa i możliwości?

Przeszkodą o charakterze technicznym jest brak narzędzi i metod do badań jakościowych stosowanych komponentów, takich jak łożyska. Niektóre firmy regenerujące rozpoczęły ponownie wykorzystywać, np. łożyska wałeczkowe w pompach wodnych, rozruszniki i alternatory; według wiodących producentów łożysk, w większości przypadków łożyska trafiające na złom są zużyte tylko w 10%..