Na temat

AUTORA

Walter R. Stahel założył w Genewie instytut Product-Life; jest głową genewskiego stowarzyszenia badań ryzyka zarządzania; profesorem wizytującym uniwersytetu w Surrey (Wielka Brytania) i utt Troyes (Francja). Absolwent Szwajcarskiego Federalnego Instytutu Technologii w Zurychu, Stahel był autorem kilku nagrodzonych publikacji. Wspólnie z Orio Giarini wydał „Granice pewności” w sześciu językach .

KSIĄŻKI

Nowe metryki i modele biznesu dla ekonomii oparte na wydajności.

Ta książka ukazuje jak, poprzez 'inteligentne' rozumowanie, firmy i rządy mogą odnieść korzyść z rozwoju technologicznego i jednocześnie przyczynić się do zrównoważonego rozwoju. Pełna zarówno pozytywnych jak i negatywnych przykładów, będąc przydatnym narzędziem dla przyszłego funkcjonowania gospodarki, ta książka

  • wprowadza modele biznesu, które zamieniają wiedzę w lepszą wydajność, więcej miejsc pracy oraz większe bogactwo
  • opisuje jak poprawić proces produkcji, usługę sprzedaży produktów oraz wydajność na przestrzeni czasu
  • pokazuje jak tradycyjne techniki i innowacje użyte do odnowy bezcennych zasobów naturalnych mogą stworzyć zarówno posady pracy fizycznej i umysłowej, powodując zmniejszenie się bezrobocia, niższą eksploatację energii oraz zmniejszenie przepustowości zasobów – które to są trzema składnikami wzrostu gospodarczego.

Kraje borykające się z niskim wzrostem gospodarczym, dużym bezrobociem oraz wzrastającym długiem publicznym oraz firmy z malejącymi przychodami i rozczarowującymi dolnymi granicami mogą jedynie zyskać dzięki rekomendowanym przez tę książkę strategiom powiększania wartości dodanej, zmniejszania konsumpcji energii i materiałów oraz wzmożonego używania siły roboczej w celu utrzymania aktywów fizycznych, zamiast zastępowania ich. Kluczowym posunięciem jest nadanie prywatnemu sektorowi większej roli w rozwoju ekonomicznym kraju. Ta książka oferuje serię modeli biznesowych i przykładów jak je osiągnąć.

Gospodarka przemysłowa zmienia się w funkcjonalną gospodarkę skupioną na usługach. Jednak zbyt wielu biznesmenów i decydentów wciąż używa przedawnionych modeli biznesowych skupionych wokół projektowania i produkowania dóbr na sprzedaż. Ta książka przedstawia zarys strategii i modeli potrzebnych dla wyzwań jutra: jak używać technologię i wiedzę by wzmocnić wydajność, stworzyć miejsca pracy i zwiększyć przychody. Pokazuje ona również jakie zdolności będą wymagane przy produkcji i sprzedaży wydajności oraz radzenia sobie z wydajnością na przestrzeni czasu oraz jak fizyczna i umysłowa praca może przyczynić się do zmniejszenia eksploatacji nieodnawialnych zasobów.

Ta książka ukazuje jak, poprzez 'inteligentne' rozumowanie, firmy i rządy mogą odnieść korzyść z rozwoju technologicznego i jednocześnie przyczynić się do zrównoważonego rozwoju. Pełna zarówno pozytywnych jak i negatywnych przykładów, książka ta jest użytecznym narzędziem dla menedżerów i polityków, którzy chcą skorzystać z możliwości biznesowych przyszłej funkcjonalnej ekonomii skupionej na usługach, oraz podaje złożone metryki potrzebne do analizy.