Spis Treści

Rozdział I : Produkując wydajność

1.1 Skąd te zmiany?

 • Gospodarka Epoki Kamienia – centy na kg
 • Gospodarka Przemysłowa – Euro na kg
 • Gospodarka Wydajnościowa (Performance Economy) – (milion) Euro na gram

1.2 Gospodarka Wydajnościowa (Performance Economy): jak to działa!

1. Inteligentne rozwiązania – tworzenie bogactwa z wiedzy
2. Wykorzystywanie postępu naukowego i technologicznego – życie w niepewności

 • Rola rozwoju nauki i techniki w przeszłości
 • Inteligentne rozwiązania z Nauki o życiu
 • Inteligentne rozwiązania w białej (związanej z procesem) nauce o życiu
 • Inteligentne rozwiązania w czerwonej, lub medycznej, nauce o życiu
 • Inteligentne rozwiązania w zielonej, lub rolniczej, nauce o życiu
 • Materiałoznawstwo
 • Nanonauka i nanotechnologie
 • Konwergencja nauki
1.2.3 Strategie zapobiegawcze

o Kluczowa rola wiedzy

1.2.4 Strategie dostateczności

o Strategie dostateczności oparte na nauce, technologii i wiedzy

1.2.5 Rozwiązania systemowe- inteligentne rozwiązania

o odwrócone zachęty
o symbiozy
o inteligentne systemy rozwiązań oparte na moralnych pętlach
o systemy rozwiązań poprzez radykalne zmiany w warunkach ramowych

1.3 Motor zmian

 • Śmiałość
 • Nauki społeczne jako pomocnik

1.4 Jak pokonać przeszkody

 • Regionalizacja gospodarki

1.5 Jak to zmierzyć!

Rozdział II : Radzenie sobie w wydajnością przez lata

2.1 Skąd te zmiany?

 • Używanie dóbr w gospodarce jeziora (Lake Economy) i obiegu (Loop Economy)
 • Tworzenie miejsc pracy w domu
 • Dążenie do efektywności kosztowej
 • Wzrastająca konkurencyjność wspólna i narodowa
2.2 Ekonomia jeziora i obiegu (Lake and Loop Economy)- Jak to działa!
 • Gospodarka jeziora (Lake Economy)
 • Gospodarka obiegowa (Loop Economy)
 • Zasady gospodarki jeziora i obiegu

1. Gospodarka jeziora (Lake Economy) – optymalizacja zarządzania aktywami fizycznymi

 • Gospodarka jeziora (Lake Economy) w sprawie infrastruktury i towarów konsumpcyjnych trwałego użytku
 • Menedżerowie floty w Ekonomii jeziora
 • Menedżerowie floty poza gospodarką rynkową
 • Menedżerowie floty bez aktywności produkcyjnej
 • Członkowie OEM jako innowatorzy w gospodarce jeziora (Lake Economy)
 • Niezależne podmioty gospodarcze w gospodarce jeziora (Lake Economy)
 • Akademickie i badawcze instytucje zajmujące się gospodarką jeziora (Lake Economy)
 • Cząsteczkowa gospodarka jeziora (Lake Economy)

2. Gospodarka obiegowa (Loop Economy) – sztuka ponownego użycia i remarketingu

PRZYPADEK PĘTLI NR 1 – ROZSZERZENIE ŻYCIA PRODUKTU

 • Gospodarka pętli towarów konsumpcyjnych trwałego użytku i komponentów
 • Innowacyjni producenci aktywni w gospodarce pętli
 • Niezależne podmioty gospodarcze jako innowatorzy w gospodarce pętli
 • Akademickie i badawcze instytucje zajmujące się gospodarką pętli
[b]PRZYPADEK PĘTLI NR 2 – CZĄSTECZKOWA GOSPODARKA PĘTLI
 • Przetwarzanie odpadów produkcyjnych (recycling podstawowy)
 • Przetwarzanie wycofanych produktów (recycling wtórny)
 • Biomasa jako odnawialne źródło energii
[b]2.3 Motor zmian
 • Poszukiwanie najwyższej konkurencyjności
 • Innowacje w nauce i technice
 • Innowacje komercyjne
 • Innowacje kulturalne: współczynnik 'czułości'
 • Autarkia jako motor zmian

2.4 Jak pokonać przeszkody

 • Tworzenie brakujących narzędzi
 • Tworzenie brakującego wsparcia
 • Tworzenie zachęt do ponownego użytku produktów
 • Tworzenie brakujących uniwersyteckich programów nauczania i wsparcia edukacyjnego
 • Tworzenie zachęt do innowacji – rola warunków ramowych

2.5 Jak to zmierzyć!

Rozdział III : Sprzedaż wydajności

 • 'Czas czynnika'

3.1. Skąd ta zmiana?

 • Wprowadzenie 'Czasu czynnika' przez poszerzoną odpowiedzialność wydajnościową
 • Sprzedaż wydajności kontra sprzedaż dóbr
 • Zagwarantowana dostawa dóbr dla gospodarki oraz autarkia narodowych zasobów

3.2 Funkcjonalna Gospodarka Usług: Jak to działa!

 • Pochodzenie Gospodarki usług
 • Od Gospodarki usług do Funkcjonalnej Gospodarki Usług
 • Od łańcucha dostaw do łańcucha wydajności

1. X-PS, różnorodność usług wydajnościowych typu Business-to-Business (B2B)

 • Usługi wydajnościowe oparte na nauce
 • Usługi wydajnościowe kierowane dostatecznością
 • Usługi wydajnościowe kierowane skutecznością
2. X-MS, przodujące sektory zarządzania usług typu B2B
 • FM- zarządzanie infrastrukturą
 • TSL- leasing włókienniczy i usługi czyszczenia
 • Pionier: CMS- Model zarządzania usługami chemicznymi
 • EMS- Zarządzanie usługami energetycznymi
 • ICM- Zintegrowane zarządzanie uprawami oraz Zarządzanie usługami rolniczymi

3. Model biznesu typu PFI
4. Logistyka skupiona na wydajności
5. GMS – Usługi ogólnego zarządzania

 • O narzędziach i zabawkach
 • Usługi ogólnego zarządzania zasobami mieszkaniowymi
 • Usługi ogólnego zarządzania energią
 • Usługi ogólnego zarządzania transportem
 • Usługi ogólnego zarządzania dobrami konsumpcyjnymi

3.3 Motor zmian

 • Konkurencyjność na rynku jako motor zmian
 • Ramy prawne jako motor zmian
 • Nauka i technologia jako motor zmian

3.4 Jak pokonać przeszkody

 • Globalna konkurencja wspólnej kultury?
 • Globalna konkurencja systemów prawnych?
 • Nieodłączne przeszkody rynku

3.5 Jak to zmierzyć!

Rozdział IV : Trwałość i Ekonomia wydajnościowa

 • Chwaląc chaotyczne systemy
 • Pojęcie trwałości
 • Sześcian jakości gospodarki wydajnościowej (Performance Economy)
 • Odprzęganie OECD i złożone wskaźniki
 • Światowa konsumpcja dóbr

4.1 Znaczenie gospodarki wydajnościowej (Performance Economy) dla wschodzących gospodarek

4.2 Znaczenie gospodarki wydajnościowej (Performance Economy) dla krajów uprzemysłowionych

 • Co jest motorem zmian?

4.3 Łącze pomiędzy wydajnością, kulturą i trwałością