Nowe Metryki

wartość przez wagę [Euro na kg]

nakład pracy przez wagę [pracogodzina na kg]

Pierwsza z nich może być obliczana za każde dobro w punkcie sprzedaży przez każdego indywidualnego konsumenta.

Obie mogą być obliczane przez firmy, sektor gospodarczy, region (jeśli dane statystyczne są dostępne) lub naród w oparciu o np. dane roczne.

Metryki 'Euro na kg' oraz 'pracogodzina na kg' w Gospodarce wydajnościowej (Performance Economy) są absolutnie oddzielającymi wskaźnikami wg definicji OECD (porównaj- cytat poniżej).

Pojęcie 'oddzielający' odnosi się do zrywania połączeń pomiędzy 'złem środowiska' i 'dobrami gospodarczymi'. Odnosi się do relatywnych wskaźników wzrostu bezpośredniego nacisku na środowisko oraz odpowiednich zmiennych z którymi jest to zazwyczaj łączone. Oddzielanie pojawia się gdy wskaźnik wzrostu nacisku na środowisko (EP) jest mniejszy niż siła napędowa gospodarki (DF) w określonym czasie. Można rozróżnić całkowite i relatywne oddzielanie. Oddzielanie jest całkowite gdy zmienne środowiska są stabilne lub zmniejszają się podczas gdy zmienne gospodarcze rosną. Oddzielanie jest relatywne gdy zmienne środowiska wzrastają, ale w tempie wolniejszym niż zmienne gospodarki.

Pojęcie oddzielania nie posiada jednak bezpośredniego połączenia ze zdolnością środowiska do przetrwania, absorpcji i odporności na różne czynniki (depozycji, wydzielinom, zbiorom). Znacząca interpretacja związku EP z gospodarczym DF będzie wymagać dodatkowych informacji. Ponadto, związek pomiędzy DF i EP jest bardziej złożony. Większość DF mają wiele skutków dla środowiska, a większość EP jest wygenerowanych przez wiele DF, które w zamian, są dotykane przez reakcje społeczeństwa. Tym samym, zmiany w oddzielaniu mogą dekomponować się na kilka pośrednich stopni. Mogą one zawierać zmiany w skali gospodarki, w szablonach konsumpcji i w strukturze gospodarki – włącznie z poziomem, na którym popyt jest zaspokojony przez produkcję krajową lub import. Pozostałe mechanizmy w codziennym łańcuchu zawierają przyjęcie czystszej technologii, użycie wyższej jakości wkładów, oraz sprzątanie post facto i oczyszczanie ścieków.