Od wytwarzania do usług. Raport strategiczny

O tym, jak najlepiej ulokować swoją działalność, by czerpać zyski z dokonującej się zmiany paradygmatu gospodarczego.

Nowe możliwości biznesowe pojawiają się w takich dziedzinach nauki jak biotechnologia, ale również sposoby prowadzenia interesów w tradycyjnych sektorach takich jak "sprzedaż produktów jako usług", bądź też wydajność sprzedaży lub satysfakcja zamiast sprzedaży wyrobów lub materiałów.

Aby cieszyć się sukcesem w nadchodzących latach, biznes musi zrozumieć tę zmianę i dowiedzieć się o nowych narzędziach, które pozwalają umiejscowić się na pozycji pierwszego gracza. Tak samo inwestorzy i politycy muszą dowiedzieć się, jak wykorzystać to przesunięcie.

Raport strategiczny "From Manufacturing to Services" ("Od wytwarzania do usług") jest wynikiem dwudziestoletniego doświadczenia zawodowego i wiedzy badawczej w dziedzinie rodzącej się gospodarki usługowej, optymalizacji żywotności produktów i myślenia systemowego. W nowej książce „Natural Capitalism" ("Naturalny kapitalizm"), Hawken i Lovins przyznają niżej podpisanemu miano "wizjonera" tych idei (s. 16)

Wierzymy, że informacje zawarte w raporcie - mające zastosowanie do wszystkich obszarów gospodarki i łatwo dostępne z uwagi na formę matrycy (produkty/strategie) - dadzą Ci zrozumienie niezbędne do tego, by z powodzeniem interpretować ten gwałtownie rosnący rynek. Perspektywa przyjęta w Raporcie jest proaktywna: strategia przestaje być ekstrapolacją przeszłości, ale jest wyzwaniem polegającym na tworzeniu Twojej przyszłości.

Strategiczne znaczenie tej informacji jest oczywiste dla wszystkich decydentów politycznych.

Raport, do którego załączony został prowizoryczny spis treści, jest proponowany w formie przeznaczonej dla wielu użytkowników w cenie 2.000 € (lub USD) od klienta,

W celu zapewnienia, aby otrzymali Państwo kopię raportu pocztą kurierską tak szybko, jak tylko stanie się on dostępny, mogą go Państwo zamówić już teraz, używając załączonego formularza. Chętnie omówię z Państwem szczegóły raportu, jeśli tylko wyrażą taką chęć.