Gospodarka Wydajnościowa

Quote:
'Performance Economy' (Gospodarka wydajnościowa') zmniejsza różnicę pomiędzy Lizbońskimi celami Unii Europejskiej na rok 2010 – szybszym wzrostem i większą ilością posad- oraz celami zrównoważonego rozwoju, który chce zmniejszyć eksploatację zasobów naturalnych – energii i materiałów- zwłaszcza w krajach uprzemysłowionych.


OGŁOSZASZA SIĘ NOWĄ KSIĄŻKĘ NA TEMAT PERFORMANCE ECONOMY (GOSPODARKI WYDAJNOŚCIOWEJ): Stahel, Walter (2006) The Performance Economy, Palgrave-Macmillan, London, 288 pages, ISBN 0230007961


Ta książka ukazuje jak, poprzez 'inteligentne' rozumowanie, firmy i rządy mogą odnieść korzyść z rozwoju technologicznego i jednocześnie przyczynić się do zrównoważonego rozwoju. Pełna zarówno pozytywnych jak i negatywnych przykładów, będąc przydatnym narzędziem dla przyszłego funkcjonowania gospodarki, ta książka

  • wprowadza modele biznesu, które zamieniają wiedzę w lepszą wydajność, więcej miejsc pracy oraz większe bogactwo
  • opisuje jak poprawić proces produkcji, usługę sprzedaży produktów oraz wydajność na przestrzeni czasu
  • pokazuje jak tradycyjne techniki i innowacje użyte do odnowy bezcennych zasobów naturalnych mogą stworzyć zarówno posady pracy fizycznej i umysłowej, powodując zmniejszenie się bezrobocia, niższą eksploatację energii oraz zmniejszenie przepustowości zasobów – które to są trzema składnikami wzrostu gospodarczego.

Rozdział pierwszy

produkując wydajność- wprowadza współczynnik „Euro-na-kg” aby zmierzyć gromadzenie bogactwa w stosunku do eksploatacji zasobów i pokazuje strategie znacznego powiększania tego współczynnika.

Rozdział drugi

radzenie sobie z wydajnością- wprowadza współczynnik „roboczogodzina na kg” aby zmierzyć powstawanie miejsc pracy w stosunku do eksploatacji zasobów i zwraca uwagę na sposoby radykalnego zwiększenia tego współczynnika.

Rozdział trzeci

sprzedaż wydajności- prezentuje modele biznesu, które pozwalają przedsiębiorcom uzyskać synergię poprzez lukratywne wykorzystanie tych trzech celów.

AttachmentSize
Flyer.pdf286.53 KB